“Ook de jurist die de hoogste positie binnen de organisatie heeft bereikt wil in beweging blijven.”

.

“De organisatie is met name geïnteresseerd of de jurist past bij haar strategie, cultuur en ambities.”

ook als u los van een specifieke functie een keer wil praten over de huidige markt en uw positie daarin bent u van harte welkom