“Ook de jurist die de hoogste positie binnen de organisatie heeft bereikt wil in beweging blijven.”

“De organisatie is met name geïnteresseerd of de jurist past bij haar strategie, cultuur en ambities.”