“Ook de jurist die de hoogste positie binnen de organisatie heeft bereikt wil in beweging blijven.”

nieuwe opdrachten

  • kantoordirecteur/ bestuurder top 30 kantoor
  • nichekantoor M&A ter aansluiting bij groter kantoor
  • advocaat-partner litigation
  • advocaat-partner M&A (Rotterdam)
  • advocaat-partner ondernemingsrecht

“De organisatie is met name geïnteresseerd of de jurist past bij haar strategie, cultuur en ambities.”

ook als u los van een specifieke functie een keer wil praten over de huidige markt en uw positie daarin bent u van harte welkom