Sylvia den Engelsen

Strategisch advies raden van commissarissen

Veel ervaren advocaten en general counsel zijn geïnteresseerd in een nevenfunctie in een Raad van Commissarissen. Juist niet om een juridisch inhoudelijke bijdrage te leveren, maar om hun bredere ervaring binnen bedrijven en sectoren in te zetten vanuit een ander perspectief.

Veel, maar zeker niet alle, toezichthoudende organen zouden gebaat zijn bij een commissaris met strategisch inzicht en een juridisch denkraam.

Als u af wil stemmen of een commissaris met een juridische achtergrond een toegevoegde waarde kan hebben voor uw Raad adviseer ik u graag.