Sylvia den Engelsen

Strategisch advies bedrijfsleven

Organisaties bevinden zich in een compleet andere juridische omgeving dan tien jaar geleden. Dit vraagt ook om een andere rol van de eindverantwoordelijke jurist. Ik adviseer reeds jaren besturen over de strategische invulling van de juridische positie.

Het resultaat van deze adviezen is niet altijd het aantrekken van een nieuwe general counsel. Met regelmaat komen we uit op een specifiek op het bedrijf toegespitste oplossing waarbij interne en externe counsel nauw betrokken zijn en integraal onderdeel uitmaken van het juridisch raamwerk van de organisatie.

Als u hierover met mij van gedachten wil wisselen, ga ik graag met u in gesprek.