Sylvia den Engelsen

Als eerste in Nederland heb ik mij eind jaren tachtig toegelegd op de werving en selectie van uitsluitend juristen. Vanuit het door mij opgerichte bureau Legal People heb ik de afgelopen decennia een grote diversiteit aan bedrijven, kantoren en not-for-profit instellingen geadviseerd over de invulling van (met name complexe) juridische functies.

Met het succes en de groei van het bureau werd het noodzakelijk ook een deel van mijn tijd aan management en commercie te besteden. De grootste voldoening haal ik echter uit het luisteren naar juristen en organisaties, met als doel twee partijen langjarig aan elkaar te verbinden. Medio 2010 heb ik daarom besloten mijn aandeel in het bureau te verkopen, om mij weer volledig te kunnen toeleggen op de uitoefening van mijn vak.

Aangezien ik altijd lange termijn resultaat nastreef heb ik langdurige en solide relaties opgebouwd. Mijn meerwaarde voor organisaties zit in mijn persoonlijke netwerk binnen de groep zeer ervaren juristen. Voor juristen zit mijn meerwaarde in mijn netwerk op het niveau waar complexe juridische posities worden ingevuld.

Dat leidt wat mij betreft tot de conclusie dat als u denEngelsen belt, u den Engelsen krijgt. Want last, but not least, zit voor mij de meerwaarde in het feit dat ik persoonlijk met u mag samenwerken.

Voelt u zich dus te allen tijde vrij contact met mij op te nemen om in gesprek te gaan, ik verheug me erop u (weer) te zien.